All On Six İmplant

All On Six İmplant

All on six dental implant tedavileri genelde tam diş kaybı yaşayan hastalara uygulanır. Bu yöntem, diş kaybı yaşayan hastalar için son derece etkili ve verimli bir ağız ve diş sağlığı tedavi yöntemidir.

İmplant diş tedavileri genel anlamda dişlerinde bozukluklar yaşayan kişilere uygulanan tedavilerdir. Bu tedaviler kişilerin dişlerindeki kırık ya da çatlak gibi durumlara çare olurlar. Kırık ya da çatlak gibi durumlara ek olarak hastalar bir kaza sonucu ya da çürük gibi nedenlerden diş kaybı da yaşayabilirler. İşte implant diş tedavileri bu noktada çok etkili tedaviler olarak bilinirler. Özellikle all on six dental implant ve all on four implant gibi tedaviler özellikle diş kaybı yaşamış hastalara özel olarak uygulanan tedavilerdir. Günümüzde implant diş tedavileri diş eksiği yaşayan ya da tam diş kaybı yaşamış hastalara bile güvenle uygulanmaktadır.

All on six dental implant yöntemi kırık, çatlak ya da dişlerinde şekil bozukluğu yaşamakta olan hastalardan ziyade diş kaybı yaşayan hastalara uygulanır. Bu yöntem ile, diğer implant diş tedavisi yöntemlerinde olduğu gibi hastalar son derece doğal ve sağlıklı dişlere sahip olabilirler.

Tam diş kaybı yaşayan hastalara sıklıkla uygulanan all on six dental implant tedavileri diğer işlemlere kıyasla son derece rahat, ağrısız, hızlı, verimli ve etkili işlemlerdir. Hastalar implant diş tedavisine başlanmadan önce radyografik ve klinik olarak muayene edilirler. Burada hem hastadan gerekli veriler alınır hem de hastanın bu tedaviye uygun olup olmadığı tespit edilir. Bazı hastaların ağız ve diş sağlığı durumları all on six dental implant ya da all on four dental implant gibi teknikleri uygulamak için uygun bir yapıda değillerdir. Bu noktada, all on six dental implant tedavisi uygulamak isteyen kişinin tedavi öncesi klinik ve radyografik muayenelerine girmesi çok önemlidir.

blog icerik 62367468606 All On Six İmplant

Tedavi öncesi uygulanan muayenelerde all on six dental implant parçaların taşıyacağı yük ve duracakları yerler özenle hesaplanır. Bu uygulamada kişinin çenesine yerleştirilen parçalar ve sonrasında uygulanacak olan protez şekli tamamen kişiye özel olacaktır. Bu durum all on six dental implant tedavilerinde de diğer tüimplant diş tedavilerinde olduğu gibi aynıdır. Ayrıca operasyon öncesi yapılan muayeneler sayesinde all on six dental implant parçaları hastanın ağız ve diş sağlığına tam uyum sağlar. Bu durum da implant diş parçalarının son derece sağlam ve dayanıklı olmasına yol açar.

All on six dental implant tekniği genel olarak çoğunlukla tam diş kaybı yaşamış, yaşça ileri hastalara uygulanır. Ancak bu teknik gerekli kemik uygunluk yapısına sahip olan ve 18 yaşını geçmiş her bireye güvenle uygulanabilen, son derece etkili ve sağlam sonuçlar veren kapsamlı bir tedavi olarak bilinir.