Bonding Uygulaması

Bonding Uygulaması

Güzel bir gülümseme herkes için önemlidir. Fakat kimi zaman kişiler çeşitli sebeplerle gülüşlerinden hoşnut olmazlar. Bu sebepler büyük çoğunlukla dişlerle ilgilidir. Diş dizilimindeki çapraşıklıklar, renklenmiş dişler, dişler arasındaki boşluklar ve diş boyutlarındaki orantısızlıklar diş ve gülüş estetiğini bozan etkenlerinden bazılarıdır.

Bu diş estetiğini bozan etkenlerin birçok farklı yöntemle çözümü mevcuttur. Fakat eski yöntemler hem dişlerin bir nebze zarar görmesi ihtimali hem de yüksek maliyetli yöntemler olabilmeleri nedeniyle kişilerin tedavilere mesafeli bakmasına neden olabilmekteydi. Bonding tedavisinin ortaya çıkmasıyla artık diş estetiği sorunlarının bu çekinceler olmadan çok daha pratik ve kolay bir şekilde çözümlenmesi olanağı doğdu.

Dental Group Hospitadent konforlu klinik ortamı ve nitelikli kadrosuyla tüm şubelerinde hastalarına daha güzel gülüşler için son teknolojiler ışığında çözümler üretmektedir.

Bonding nedir?

Estetik açıdan bazı problemlere sahip dişlerin herhangi bir aşındırma olmadan, kompozit dolgu malzemeleri kullanılarak restore edildiği tedavi yöntemine bonding adı verilmektedir. Bonding aynı zamanda kompozit lamina tedavisi olarak da anılmaktadır. Kısaca ön dişlere yapılan estetik dolgular olarak tanımlanabilmektedir.

Bonding tedavisinin avantajları nelerdir?

Bonding tedavisi için dişlerde herhangi bir aşındırma ya da küçültme yapılmaması en büyük avantajlardan biridir. Böylelikle hastalar daha güzel dişlere sahip olurken sağlıklı dişleri herhangi bir zarar görmemiş olur.

Tedavinin son derece pratik olması ve kısa sürede tamamlanması hastalar açısından bir diğer avantajdır. Bonding uygulanacak diş sayısına da bağlı olarak, en fazla birkaç saat sürecek tek bir seansta bütün tedavi tamamlanabilmektedir. 

Bonding uygulanacak dişte temizlenmesi gereken çürük dokular mevcutsa anestezi uygulamak gerekebilmektedir. Bunun dışında bonding uygulaması için herhangi bir anestezi uygulamaya gerek duyulmaz. Özellikle enjeksiyon korkusu olan hastalar için bu durum çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

Porselen laminalar ve diğer porselen uygulamalara göre daha düşük maliyette olması da bonding tedavisinin avantajlarından biridir.

Tedavi sırasında hastaların beklentilerine yönelik değişikliklerin uygulanabilmesi, tedavi sonundaki memnuniyet oranını büyük ölçüde arttırmaktadır.

Bonding uygulamalarının herhangi bir sebeple zarar gördüğünde tamir edilebilmesi de avantajlar arasındadır.

Bonding ne zaman tercih edilmez?

 1. Diş dizilimindeki çapraşıkların çok fazla olduğu durumlarda bonding uygulamaları yetersiz kalabilmekte, bu nedenle tercih edilmemektedir.
 2. Büyük çürüklerin olduğu durumlarda bonding yerine kaplama uygulamaları tercih edilmektedir.
 3. Beyazlatma tedavilerine olumlu yanıt verebilecek renklenmelere sahip dişlerde öncelik beyazlatma tedavilerine verilmektedir.
 4. Diş sıkma, diş gıcırdatma, tırnak yeme gibi ön dişlere aşırı kuvvet uygulanan alışkanlıklara sahip hastalarda bonding tercih edilmemektedir. Eğer bonding uygulanacaksa öncelikle bu alışkanlıkların giderilmesi gerekmektedir.

Bonding tedavisi ne kadar sürer ve nasıl yapılır?

Bonding tedavi süresi dişin durumuna ve sayısına göre farklılıklar gösterir. En doğru süre bir Diş Hekimi muayenesinden sonra belli olmaktadır.

 1. İlk olarak hasta ağzında detaylı bir muayeneyle tedavi gereksinimleri ve ağız hijyeni tespit edilir.
 2. Eğer ağız hijyeni ile ilgili eksiklikler mevcutsa bununla ilgili girişimler yapılır. Diş taşı temizliği, diş eti tedavileri, çürük dişlerin temizlenmesi gibi tedavi ihtiyaçları varsa bu tedaviler gerçekleştirilir.
 3. Bonding uygulanması planlanan dişlerin diş etlerinde herhangi bir orantısızlık varsa bunlar küçük cerrahi müdahalelerle düzenlenir ve dişler bonding uygulamasına hazır hale getirilir.
 4. Ağızda var olan dişlerin rengi belirlenir ve bunlara göre bonding işleminde kullanılacak kompozit malzemelerin rengi seçilir.
 5. Etching adı verilen işlemle kompozit malzemenin bağlanmasını arttırmak amacıyla diş yüzeyleri mikron düzeyinde pürüzlendirilir.
 6. Bond adı verilen bağlayıcı ajanlar pürüzlendirilen diş yüzeylerine ince bir tabaka olarak uygulanır ve ışınlanır.
 7. Kompozit dolgu malzemesi ince bir tabaka halinde diş yüzeyine uygulanarak şekillendirilir. Bu şekillendirme esnasında hastanın estetik beklentileri ve gereksinimleri dikkate alınır. Daha sonra ışınlama yapılarak kompozit laminalar sabitlenir. 
 8. Bu aşamada hastanın fikri de alınıp istenildiği takdirde değişiklikler uygulanır.
 9. Polisaj adı verilen cila işlemleriyle kompozit lamina yüzeyleri pürüzsüzleştirilir ve parlatılır. Bonding uygulaması bu şekilde tamamlanmış olur.

Bonding uzun süre dayanır mı?

Bonding uygulamaları tıpkı diğer kompozit dolgular gibi yüksek dayanıklılık seviyesine sahiptir. Fakat ince yapılarından ötürü aşırı kuvvete maruz kalmamaları gerekmektedir. Bu nedenle bonding uygulanan dişlerle kabuklu yemişlerin açılması ve tüketilmesi, sert cisimlerin ısırılması gibi davranışlardan kaçınılması tavsiye edilir.

Yapılan bonding uygulamasının ömrü hastanın ağız hijyeni ve alışkanlıklarına bağlı olarak değişmektedir. İyi bir ağız bakımı ve dikkatli kullanımla yapılan bonding tedavisi oldukça uzun süre dayanabilmektedir.

Zaman zaman çay, kahve gibi renklenmeye neden olabilecek maddelerin yoğun tüketimi zaman zaman da ağız hijyeninin bozulması ve plak birikimleri nedeniyle bonding üzerinde renklenmeler meydana gelebilmektedir. Bunlar hekim kontrolünde yapılacak bakım ve polisaj işlemleriyle kolayca giderilebilmektedir. Bu gibi sebeplerle yılda iki defa yapılacak hekim kontrolleri bonding uygulamasının uzun ömürlü olması açısından önemlidir.

Bonding ile porselen laminanın farkları nelerdir?

Uygulama alanları çok benzer olan bonding tedavileri ve porselen laminalar arasında bir takım farklar mevcuttur.

Porselen laminalar ve bonding uygulamalarının en büyük farklarından biri kullanılan malzemelerin yapısından kaynaklı olarak estetik özelliklerinin farklı sevilerde olmasıdır. Porselen laminalar bonding uygulamalarına oranla daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Ayrıca iki uygulama arasında ışığı geçirme ve yansıtma özellikleri arasında da farklar vardır. Bunlardan dolayı porselen laminalar estetik olarak bonding uygulamalarından daha iyi sonuçlar vermektedir.

Bunun yanında maliyet ve uygulama süresi açısından bonding tedavileri porselen laminalara oranla daha avantajlıdır.

Yapılan uygulamalar herhangi bir sebeple zarar gördüğünde bonding uygulamaları kolayca tamir edilebilirken porselen laminaların yeniden yapılması gerekmektedir. Bu da bonding uygulamalarının avantajlı olduğu durumlar arasındadır.

Bonding hangi durumlarda yapılır?

 1. Bonding uygulamaları beyazlatma tedavileriyle giderilemeyen diş renklenmelerinde tercih edilen bir tedavi alternatifidir. Kullanılan kompozit malzemenin özelliklerine bağlı olarak, ince bir tabaka eklenerek dahi, aşırı renklenmeler kapatılabilmektedir. 
 2. Diş minesinin genetik ya da başka sebeplerle yapısal bozukluklara ve pürüzlere sahip olduğu durumlarda bonding tedavisi uygulanabilir. Pürüzlü diş yüzeyleri hem renklenme hem de çürüklere daha yatkın olmanın yanında estetik olarak rahatsız edici bir görüntü oluşturabilirler. Bonding uygulamalarıyla bu problemlerin çözümü oldukça kolaydır.
 3. Yüzeysel diş çürüklerinin varlığında çürük temizlendikten sonra dişi hem fonksiyonel hem de estetik anlamda tamamlamak için de bonding tedavisinden faydalanılmaktadır.
 4. Küçük çaptaki diş kırıkları ve mine çatlaklarında, hem kırık ve çatlak hatlarında renklenme ve çürüme gibi problemlerin oluşmaması hem de bu kırık ve çatlakların yarattığı görüntünün düzeltilmesi için bonding uygulanabilmektedir.
 5. Ön dişlerin aralarında diastema adı verilen boşlukların bulunduğu durumlarda, hasta ortodontik tedaviyi tercih etmiyorsa bonding uygulanabilmektedir. Bunun yanında diestamalar  dişlerin ortodontik tedavinin estetik yeterliliği sağlayamayacağı kadar küçük olması sebebiyle oluşmuşsa yine bonding uygulaması tedavi için ideal yöntemlersen biri olacaktır.
 6. Ön dişlerde küçük çaptaki şekil bozuklukları, porselen uygulamalarına gerek kalmaksızın bonding uygulamalarıyla daha ideal bir görünüme kavuşturulabilirler.
 7. Ön dişlerin boyutlarının birbiriyle uyumsuz olduğu durumlarda, boyutların eşitlenmesinde bonding tedavileri kullanılabilmektedir.
 8. Diş boylarının kısa olduğu durumlarda hem estetik görünüm yeterli düzeyde olmaz hem de kişiler olduklarından daha yaşlı görünebilirler. Gülüş estetiğini olumsuz etkileyen bu durum da bonding uygulamasıyla düzeltilebilir.
 9. Hastanın ortodontik tedaviyi yani tel tedavisini tercih etmediği küçük çaptaki diş çapraşıklıkları bonding ile düzeltilip dişlere daha düzgün bir görüntü kazandırılabilmektedir.

Dental Group Hospitadent ailesi uzman hekim kadrosuyla, tüm şubelerinde, gerek bonding uygulamaları gerekse diğer estetik diş tedavisi uygulamalarıyla daha güzel bir gülümsemeye sahip olmanız için hizmet vermektedir.

Tedavi Özeti

İşlem Sayısı 1
İşlem Süresi 1 Saat
Anestezi Yöntemi Lokal Anestezi
Hassasiyet Süreci 1-2 Gün
İşe Dönme Süreci Hemen
Tam İyileşme Süreci 1-2 Gün
Sonuçların Kalıcılığı 10 Yıl
Yeme - İçme Süreci 2 Saat Sonra

Not: *Bu sayfada yer alan bilgiler ve tavsiyeler sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tanı ve tedavileri için mutlaka doktorunuza başvurun. Süreç ve tedaviler hakkında daha ayrıntılı bilgi, öncesi ve sonrası görselleri talep edebileceğiniz WhatsApp hattımıza ulaşın.

Sıkça Sorulan Sorular

Bonding Uygulaması nedir?

Estetik açıdan bazı problemlere sahip dişlerin herhangi bir aşındırma olmadan, kompozit dolgu malzemeleri kullanılarak restore edildiği tedavi yöntemine bonding adı verilmektedir.

Bonding Uygulaması ilk muayenede ne yapılır?

Boding uygulamasında dişte temizlenmesi gereken çürükler bulunuyorsa bu dişler tespit edilir ve işlem öncesi çürükler temizlenir.

Bonding Uygulaması nasıl yapılır?

Bonding uygulaması öncesinde ağız içi hijyeni sağlandıktan sonra diş rengine göre kompozit dolgu malzemesi seçilir. Dolgu malzemesi ince bir tabakayla diş yüzeyine uygulanarak şekillendirilir.

Bonding Uygulaması süreci nedir?

Boding uygulamasında dişte temizlenmesi gereken çürükler bulunuyorsa bu dişler tespit edilir ve işlem öncesi çürükler temizlenir. Bonding uygulaması öncesinde ağız içi hijyeni sağlandıktan sonra diş rengine göre kompozit dolgu malzemesi seçilir. Dolgu malzemesi ince bir tabakayla diş yüzeyine uygulanarak şekillendirilir.

Bonding Diş Uygulaması gerektiğini nasıl anlarsınız?

Diş dizilimindeki çapraşıklıklar, renklenmiş dişler, dişler arasındaki boşluklar ve diş boyutlarındaki orantısızlıklar diş ve gülüş estetiğini bozan etkenler olduğunda bonding diş uygulaması tercih edilebilir.

Bonding Uygulaması kaç seanstır?

Bonding uygulaması tek seansta gerçekleşmektedir.

Dişte Bonding Uygulaması işlem süresi ne kadardır?

Dişte bonding uygulaması tek seansta yakaşık 1 saatte yapılabilmektedir.

Dişe Bonding Uygulaması kaç gün sürer?

Dişte bonding uygulaması tedavisi tek seansta yakaşık 1 saatte yapılabilmektedir.

Dişlere Bonding Uygulaması hangi tür anestezi kullanılmaktadır?

Dişlere bonding uygulamasında lokal anestezi kullanılmaktadır.

Bonding Diş Uygulaması hassasiyet süreci kaç gündür?

Bonding diş uygulaması sonrasında 1-2 gün hassasiyet süreci olabilir.

Dişlere Bonding Uygulaması tam iyileşme süreci kaç gündür?

Dişlere bonding uygulaması tedavisinde dişe alışma süreci 1-2 gündür.

Bonding Uygulaması sonuçlarI kalıcı mıdır, tekrar etme olasılığı var mı?

Uygulama kalıcılığı ortalama 10 yıldır.

Bonding Uygulaması için uygun bir mevsim var mı?

Bonding uygulama işlemi her mevsim uygulanabilir.

Bonding Diş Uygulaması sırasında ağrı hissedilir mi?

Bonding diş uygulaması sırasında anestezi uygulandığı için herhangi bir ağrı hissedilmemektedir.

Bonding Uygulaması sonrasında ağrı hissedilir mi?

Bonding işlemi sonrasında herhangi bir ağrı ya da hassasiyet oluşmamaktadır.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman yemek yenilebilir?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra yemek yenilebilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman sıvı tüketilebilir?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra sıvı tüketilebilmektedir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman su içilebilir?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra su içilebilir.

Bonding Uygulaması sonrası asitli içecek tüketmeli miyiz?

Asitli içecekler dişlere ve diş etlerine zarar verdiğinden asitli içecek tüketimi önerilmemektedir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman dişimi fırçalayabilirim?Bonding uygulamasından 2 saat sonra diş fırçalanabilir.

Bonding uygulamasından 2 saat sonra diş fırçalanabilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman diş ipi kullanabilirim?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra diş ipi kullanılabilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman fındık, fıstık vb kuruyemiş yenilebilir?

Bonding uygulaması sonrasında sert kabuklu yiyeceklerin tüketilmemesine dikkat etmemiz gerekmektedir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman iş hayatına / sosyal hayata dönülebilir?

Bonding uygulaması sonrası iş hayatına / sosyal hayatına hemen dönülebilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman spor yapabilirim?

Bonding uygulaması sonrası istenilen zaman spor yapılabilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman denize, saunaya girebilirim?

Bonding uygulaması sonrası istenilen zaman deniz, saunaya girilebilir.

Bonding Uygulaması sonrası ağrım olursa ağrı kesici kullanabilir miyim?

Bonding uygulaması sonrasında herhangi bir ağrı ya da sızı hissedilmemektedir. Ancak ağrı olduğu durumlarda hekiminize danışarak ağrı kesici kullanabilirsiniz.

Bonding Uygulaması öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Bonding uygulaması öncesinde dişteki çürüklerin temizlenmesi ve diş etinde sıkıntı bulunuyorsa,bulunan sıkıntının giderilmesi gerekmektedir.

Bonding Uygulaması her hastaya uygulanabilir mi?

Bonding uygulaması, hemen hemen her hastaya uygulanabilir bir yöntemdir.

Bonding Uygulaması için en uygun yaş hangisi?

Bonding uygulaması için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Bonding Uygulaması hangi durumlarda bu tedavi uygulanmaz?

Diş dizilimindeki çapraşıkların çok fazla olduğu durumlarda ve büyük çürüklerde bonding uygulamaları yetersiz kalabilmekte, bu nedenle tercih edilmemektedir.

Bonding Uygulaması fiyat nedir? / Dişte Bonding Uygulaması Fiyatları?/ Bonding Diş Uygulaması Fiyatları?

Bonding uygulamasında fiyat, dişte bonding uygulaması fiyatları diş yapısının durumuna ve yapılacak diş sayısına göre değişmektedir.

Bonding Uygulaması avantajları nelerdir?

Bonding tedavisi için dişlerde herhangi bir aşındırma ya da küçültme yapılmaması en büyük avantajlardan biridir. Böylelikle hastalar daha güzel dişlere sahip olurken sağlıklı dişleri herhangi bir zarar görmemiş olur.

Bonding Uygulaması zararı var mıdır?

Bonding uygulamasının herhangi bir zararı yoktur.

Bonding Diş Uygulaması riski var mıdır?

Bonding diş uygulamasının herhangi bir riski bulunmamaktadır.

Bonding Diş Uygulaması sebepleri nelerdir?

Diş dizilimindeki çapraşıklıklar, renklenmiş dişler, dişler arasındaki boşluklar ve diş boyutlarındaki orantısızlıklar diş ve gülüş estetiğini bozan etkenler olduğunda bonding diş uygulaması tercih edilebilir.

Bonding Uygulaması hangi durumlarda uygulanır?

Bonding uygulamasında dişte bulunan çarpışıklar ve memnun olunmayan diş renklerinin olduğu durumlarda uygulanabilir.

Dişte Bonding Uygulaması işlemin ömrü ne kadardır?

Yapılan bonding uygulamasının ömrü hastanın ağız hijyeni ve alışkanlıklarına bağlı olarak değişmektedir. İyi bir ağız bakımı ve dikkatli kullanımla yapılan bonding tedavisi oldukça uzun süre dayanabilmektedir.

Dişe Bonding Uygulaması sonrası dişte kırılma, düşme vb gibi durumlar olur mu?

Dişe bonding uygulaması yapıldıktan sonra dişte herhangi bir kırılma veya düşme oluşmamaktadır.

Bonding Diş Uygulaması sonrası ağız kokusu normal mi?

Bonding diş uygulaması sonrasında herhangi bir ağız kokusu oluşmamaktadır. Ancak farklı dişlerde bulunan çürükler ya da diş etinde problem olduğu durumlarda ağız kokusu oluşabilmektedir.

Bonding Uygulaması için yurtdışından gelen hastalar kaç günlerini ayırmalıdırlar?

Bonding uygulaması için yurtdışından gelen hastaların işlem için bir gün ayırmaları yeterli olacaktır.

Bonding Diş Uygulaması için kaç gün ya da kaç saat ayırmalıyım?

Dişte bonding uygulaması tedavisi tek seansta yakaşık 1 saatte yapılabilmektedir.

Dişte Bonding Uygulaması sonrası şişlik, morluk olur mu, olursa kaç günde iner, geçer?

Dişte bonding uygulaması sonrası herhangi bir şişlik ya da morluk oluşmamaktadır.

Bonding Uygulaması sonrası dişlerimi nasıl fırçalamalıyım?

Dişlerinizin iç yüzeyini dikey ve dairesel hareketlerle temizleyin. Diş fırçasını ileri-geri hareket ettirerek dişlerin iç yüzeyini temizleyebilirsiniz.

Bonding Uygulaması sonrası diş fırçası ve diş macunu öneriniz var mı?

Aşırı düzeyde aşındırıcı içeren diş macunlarından uzak durmakta fayda vardır. Bu tip diş macunları diş üzerinde çizikler oluşmasına neden olabilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman gargara yapabilirim?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra gargara yapılabilir.

Bonding Uygulaması sonrası kanama olursa ne yapmalıyım?

Bonding uygulama sonrasında herhangi bir kanama oluşmamaktadır.

Bonding Uygulaması sonrası ilk olarak ne zaman kontrole gitmeliyim?

İlk olarak bir hafta sonrasında kontrole gelinmesi gerekmektedir.

Bonding Uygulaması sonrası hangi sıklıkla bakıma / kontrole gitmeliyim?

Bonding uygulamasında 6 ayda bir kontrole gelinmesi gerekmektedir.

Bonding Uygulaması iyileştiğimi nasıl anlarım?

Bonding uygulaması sonrasında tam iyileşme süreci 1-2 gündür.

Bonding Uygulaması başarı oranı nedir, yüksek midir?

Dental Group Hospitadent hem bütün ağız ve diş sağlığı tedavilerinizde hem de tedavi sonrası kontrollerinizde, uzman hekim kadrosuyla, uygulanan tedavilerde başarı oldukça yüksektir.

Tedavi Özeti

İşlem Sayısı 1
İşlem Süresi 1 Saat
Anestezi Yöntemi Lokal Anestezi
Hassasiyet Süreci 1-2 Gün
İşe Dönme Süreci Hemen
Tam İyileşme Süreci 1-2 Gün
Sonuçların Kalıcılığı 10 Yıl
Yeme - İçme Süreci 2 Saat Sonra

Not: *Bu sayfada yer alan bilgiler ve tavsiyeler sadece bilgilendirme amaçlıdır.Tanı ve tedavileri için mutlaka doktorunuza başvurun. Süreç ve tedaviler hakkında daha ayrıntılı bilgi, öncesi ve sonrası görselleri talep edebileceğiniz WhatsApp hattımıza ulaşın.

Sıkça Sorulan Sorular

Bonding Uygulaması nedir?

Estetik açıdan bazı problemlere sahip dişlerin herhangi bir aşındırma olmadan, kompozit dolgu malzemeleri kullanılarak restore edildiği tedavi yöntemine bonding adı verilmektedir.

Bonding Uygulaması ilk muayenede ne yapılır?

Boding uygulamasında dişte temizlenmesi gereken çürükler bulunuyorsa bu dişler tespit edilir ve işlem öncesi çürükler temizlenir.

Bonding Uygulaması nasıl yapılır?

Bonding uygulaması öncesinde ağız içi hijyeni sağlandıktan sonra diş rengine göre kompozit dolgu malzemesi seçilir. Dolgu malzemesi ince bir tabakayla diş yüzeyine uygulanarak şekillendirilir.

Bonding Uygulaması süreci nedir?

Boding uygulamasında dişte temizlenmesi gereken çürükler bulunuyorsa bu dişler tespit edilir ve işlem öncesi çürükler temizlenir. Bonding uygulaması öncesinde ağız içi hijyeni sağlandıktan sonra diş rengine göre kompozit dolgu malzemesi seçilir. Dolgu malzemesi ince bir tabakayla diş yüzeyine uygulanarak şekillendirilir.

Bonding Diş Uygulaması gerektiğini nasıl anlarsınız?

Diş dizilimindeki çapraşıklıklar, renklenmiş dişler, dişler arasındaki boşluklar ve diş boyutlarındaki orantısızlıklar diş ve gülüş estetiğini bozan etkenler olduğunda bonding diş uygulaması tercih edilebilir.

Bonding Uygulaması kaç seanstır?

Bonding uygulaması tek seansta gerçekleşmektedir.

Dişte Bonding Uygulaması işlem süresi ne kadardır?

Dişte bonding uygulaması tek seansta yakaşık 1 saatte yapılabilmektedir.

Dişe Bonding Uygulaması kaç gün sürer?

Dişte bonding uygulaması tedavisi tek seansta yakaşık 1 saatte yapılabilmektedir.

Dişlere Bonding Uygulaması hangi tür anestezi kullanılmaktadır?

Dişlere bonding uygulamasında lokal anestezi kullanılmaktadır.

Bonding Diş Uygulaması hassasiyet süreci kaç gündür?

Bonding diş uygulaması sonrasında 1-2 gün hassasiyet süreci olabilir.

Dişlere Bonding Uygulaması tam iyileşme süreci kaç gündür?

Dişlere bonding uygulaması tedavisinde dişe alışma süreci 1-2 gündür.

Bonding Uygulaması sonuçlarI kalıcı mıdır, tekrar etme olasılığı var mı?

Uygulama kalıcılığı ortalama 10 yıldır.

Bonding Uygulaması için uygun bir mevsim var mı?

Bonding uygulama işlemi her mevsim uygulanabilir.

Bonding Diş Uygulaması sırasında ağrı hissedilir mi?

Bonding diş uygulaması sırasında anestezi uygulandığı için herhangi bir ağrı hissedilmemektedir.

Bonding Uygulaması sonrasında ağrı hissedilir mi?

Bonding işlemi sonrasında herhangi bir ağrı ya da hassasiyet oluşmamaktadır.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman yemek yenilebilir?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra yemek yenilebilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman sıvı tüketilebilir?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra sıvı tüketilebilmektedir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman su içilebilir?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra su içilebilir.

Bonding Uygulaması sonrası asitli içecek tüketmeli miyiz?

Asitli içecekler dişlere ve diş etlerine zarar verdiğinden asitli içecek tüketimi önerilmemektedir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman dişimi fırçalayabilirim?Bonding uygulamasından 2 saat sonra diş fırçalanabilir.

Bonding uygulamasından 2 saat sonra diş fırçalanabilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman diş ipi kullanabilirim?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra diş ipi kullanılabilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman fındık, fıstık vb kuruyemiş yenilebilir?

Bonding uygulaması sonrasında sert kabuklu yiyeceklerin tüketilmemesine dikkat etmemiz gerekmektedir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman iş hayatına / sosyal hayata dönülebilir?

Bonding uygulaması sonrası iş hayatına / sosyal hayatına hemen dönülebilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman spor yapabilirim?

Bonding uygulaması sonrası istenilen zaman spor yapılabilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman denize, saunaya girebilirim?

Bonding uygulaması sonrası istenilen zaman deniz, saunaya girilebilir.

Bonding Uygulaması sonrası ağrım olursa ağrı kesici kullanabilir miyim?

Bonding uygulaması sonrasında herhangi bir ağrı ya da sızı hissedilmemektedir. Ancak ağrı olduğu durumlarda hekiminize danışarak ağrı kesici kullanabilirsiniz.

Bonding Uygulaması öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Bonding uygulaması öncesinde dişteki çürüklerin temizlenmesi ve diş etinde sıkıntı bulunuyorsa,bulunan sıkıntının giderilmesi gerekmektedir.

Bonding Uygulaması her hastaya uygulanabilir mi?

Bonding uygulaması, hemen hemen her hastaya uygulanabilir bir yöntemdir.

Bonding Uygulaması için en uygun yaş hangisi?

Bonding uygulaması için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Bonding Uygulaması hangi durumlarda bu tedavi uygulanmaz?

Diş dizilimindeki çapraşıkların çok fazla olduğu durumlarda ve büyük çürüklerde bonding uygulamaları yetersiz kalabilmekte, bu nedenle tercih edilmemektedir.

Bonding Uygulaması fiyat nedir? / Dişte Bonding Uygulaması Fiyatları?/ Bonding Diş Uygulaması Fiyatları?

Bonding uygulamasında fiyat, dişte bonding uygulaması fiyatları diş yapısının durumuna ve yapılacak diş sayısına göre değişmektedir.

Bonding Uygulaması avantajları nelerdir?

Bonding tedavisi için dişlerde herhangi bir aşındırma ya da küçültme yapılmaması en büyük avantajlardan biridir. Böylelikle hastalar daha güzel dişlere sahip olurken sağlıklı dişleri herhangi bir zarar görmemiş olur.

Bonding Uygulaması zararı var mıdır?

Bonding uygulamasının herhangi bir zararı yoktur.

Bonding Diş Uygulaması riski var mıdır?

Bonding diş uygulamasının herhangi bir riski bulunmamaktadır.

Bonding Diş Uygulaması sebepleri nelerdir?

Diş dizilimindeki çapraşıklıklar, renklenmiş dişler, dişler arasındaki boşluklar ve diş boyutlarındaki orantısızlıklar diş ve gülüş estetiğini bozan etkenler olduğunda bonding diş uygulaması tercih edilebilir.

Bonding Uygulaması hangi durumlarda uygulanır?

Bonding uygulamasında dişte bulunan çarpışıklar ve memnun olunmayan diş renklerinin olduğu durumlarda uygulanabilir.

Dişte Bonding Uygulaması işlemin ömrü ne kadardır?

Yapılan bonding uygulamasının ömrü hastanın ağız hijyeni ve alışkanlıklarına bağlı olarak değişmektedir. İyi bir ağız bakımı ve dikkatli kullanımla yapılan bonding tedavisi oldukça uzun süre dayanabilmektedir.

Dişe Bonding Uygulaması sonrası dişte kırılma, düşme vb gibi durumlar olur mu?

Dişe bonding uygulaması yapıldıktan sonra dişte herhangi bir kırılma veya düşme oluşmamaktadır.

Bonding Diş Uygulaması sonrası ağız kokusu normal mi?

Bonding diş uygulaması sonrasında herhangi bir ağız kokusu oluşmamaktadır. Ancak farklı dişlerde bulunan çürükler ya da diş etinde problem olduğu durumlarda ağız kokusu oluşabilmektedir.

Bonding Uygulaması için yurtdışından gelen hastalar kaç günlerini ayırmalıdırlar?

Bonding uygulaması için yurtdışından gelen hastaların işlem için bir gün ayırmaları yeterli olacaktır.

Bonding Diş Uygulaması için kaç gün ya da kaç saat ayırmalıyım?

Dişte bonding uygulaması tedavisi tek seansta yakaşık 1 saatte yapılabilmektedir.

Dişte Bonding Uygulaması sonrası şişlik, morluk olur mu, olursa kaç günde iner, geçer?

Dişte bonding uygulaması sonrası herhangi bir şişlik ya da morluk oluşmamaktadır.

Bonding Uygulaması sonrası dişlerimi nasıl fırçalamalıyım?

Dişlerinizin iç yüzeyini dikey ve dairesel hareketlerle temizleyin. Diş fırçasını ileri-geri hareket ettirerek dişlerin iç yüzeyini temizleyebilirsiniz.

Bonding Uygulaması sonrası diş fırçası ve diş macunu öneriniz var mı?

Aşırı düzeyde aşındırıcı içeren diş macunlarından uzak durmakta fayda vardır. Bu tip diş macunları diş üzerinde çizikler oluşmasına neden olabilir.

Bonding Uygulaması sonrası ne zaman gargara yapabilirim?

Bonding uygulamasından 2 saat sonra gargara yapılabilir.

Bonding Uygulaması sonrası kanama olursa ne yapmalıyım?

Bonding uygulama sonrasında herhangi bir kanama oluşmamaktadır.

Bonding Uygulaması sonrası ilk olarak ne zaman kontrole gitmeliyim?

İlk olarak bir hafta sonrasında kontrole gelinmesi gerekmektedir.

Bonding Uygulaması sonrası hangi sıklıkla bakıma / kontrole gitmeliyim?

Bonding uygulamasında 6 ayda bir kontrole gelinmesi gerekmektedir.

Bonding Uygulaması iyileştiğimi nasıl anlarım?

Bonding uygulaması sonrasında tam iyileşme süreci 1-2 gündür.

Bonding Uygulaması başarı oranı nedir, yüksek midir?

Dental Group Hospitadent hem bütün ağız ve diş sağlığı tedavilerinizde hem de tedavi sonrası kontrollerinizde, uzman hekim kadrosuyla, uygulanan tedavilerde başarı oldukça yüksektir.

Sosyal Medya Hesapları