3 Soruda Ağız Sağlığında Greftleme Uygulaması

3 Soruda Ağız Sağlığında Greftleme Uygulaması

Alveol Düzeltilmesi Nedir?

Dişlerin çene kemikleri içerisinde bulunan yerlerine alveol, bu yerleri çevreleyen kemiğine ise alveol kemiği denilmektedir.

Bazı durumlarda alveol kemiğinin üst kısmında diş çekimi sonrası sivri kenarlar oluşabilir. Oluşan bu sivri kenarların cerrahi olarak düzleştirilmesi işlemine alveol düzeltilmesi denir.

Bu işlem ağzın proteze hazırlanması aşamasında lokal anestezi altında yapılan basit bir cerrahi operasyondur. Bu operasyon ile tek veya aynı anda birden fazla çekim soketi üzerindeki sivri kemik çıkıntıları frezler düzleştirilerek protezin çene kemiği üzerindeki diş etine baskı yapması engellenir.

Sert Doku Greftleme Nedir?

Periodontal hastalık, periapikal lezyonlar, tekrarlayan apseler, travmatik yaralanmalar, uygun olmayan diş çekimleri, implant başarısızlıkları, tümör veya konjenital hastalıklar gibi nedenler sonucu alt veya üst çenede kemik kayıpları meydana gelebilmektedir.

Eriyen kemik dokusu estetik sorunlar oluşturabildiği gibi bazen de implant operasyonları için kemiğin yetersiz miktarda kalmasına yol açar.

Rezorbe olmuş olan çene kemiğine protez için gerekli konturların kazandırılması amacıyla insan, hayvan kaynaklı veya sentetik greft materyallerinin yalnız veya kombine olarak konulması işlemine sert doku greftleme denir.

Bu işlem ile protez ya da implant uygulaması için uygun olmayan çene kemiklerinin hacmi arttırılarak doku, protez veya implant uygulamasına uygun hale getirilir. Kemik grefti uygulaması ile çene kemiğinde meydana gelmiş olan her türlü kemik kaybı telafi edilebilir.

11 1 3 Soruda Ağız Sağlığında Greftleme Uygulaması

Greftleme Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kemik grefti uygulamasının tam olarak netice vermesi için yaklaşık olarak 5-6 ay kadar beklenmelidir. Böylece yeni uygulanan kemik dokusununun alıcı bölge ile kaynaması için gerekli süre tanınmış olacaktır. Bu süre beklenilmeden yapılan işler, her şeyin yeniden yapılmasına ve sürenin daha da uzamasına sebep olacaktır.

Bekleme süreci boyunca, özellikle ilk dönemde operasyon bölgesine aşırı kuvvet gelmesinden kaçınılmalı ve oluşabilecek enfeksiyonun önüne geçilmesi amacıyla hekim tarafından hastaya yazılan ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.

Bağcılar Hospitadent
Başhekim Dt. Oğuz KARA