6 Soruda Diş Sızlaması Hakkında Her Şey

6 Soruda Diş Sızlaması Hakkında Her Şey

Diş sızlaması nedir?

Dişte çevresel etkenlerin oluşturduğu ve dişin canlı dokusu tarafından verilen ağrılı bir tepkidir.

Diş sızlaması neden oluşur?

Diş sızlaması başlıca iki nedenden oluşur. Birincisi dişin çürümesi sonucu dişte oluşan madde kaybı nedeniyle dişin canlı dokusunu çevresel uyaranlara (sıcak, soğuk, tatlı) karşı tepkisiyle oluşur. İkicisi ise diş eti çekilmesi sonucu, kök yüzeyi açığa çıkar bu nedenlerde dişte hassasiyet oluşur.

Diş sızlaması olduğunda ne yapılmalıdır?

Diş sızlaması olduğunda diş hekimlerine başvurulup sızlamaya neden olan faktör yada faktörler diş hekimi tarafından elemine edilir.

Diş sızlamasının tedavisi var mıdır?

Elbette diş sızlamasının tedavileri vardır. Dişte çürüme nedeniyle ağrı varsa çürük temizlenip dolgu yapılır. Diş eti çekilmesi kök yüzeyi açılması varsa diş eti ameliyatı yapılabilir. Genel bir hassasiyet şikâyeti varsa dişin kök olan yapısı dişin kök olan yapısını güçlendirmek amacıyla flour uygulanabilir. Bunun dışında da diş macunu hassasiyet için özel olarak üretilmiş macunlar kullanılabilir. Bu macunlar açığa çıkmış dentin tübüllerini tıkayarak uyaranların pulpayı etkilemesini engeller.

Diş sızlaması olan hangi hekime başvurmalıdır?

Diş sızlaması olanları mutlaka bir Diş hekimine başvurmaları gerekmektedir. Diş hekimi muayenesi sonrası gerekli tedavi planı çıkartılarak en doğru tedavinin yapılması sağlanmalıdır.

Soğuk ve sıcak şeyler dişi neden sızlatır?

Dişler en içte dişe canlığını veren pulpa dokusu, onu koruyan geçirgen tübüllere sahip dentin dokusu ve en dışta da vücuttaki en sert yapısı olan mine dokusundan oluşur. Minede çürüme veya aşınma sonucu bir kayıp olduğunda dentin tübüller açığa çıkar ve pulpa dokusu uyaranlara açık hale gelir. Soğuk ve sıcak dentin tübüller içindeki sıvının içeriye ve dışarıya doğru hareket etmesine neden olduğu için pulpa bu hareketten dolayı uyarılır ve dişte sızlama oluşur.

Çamlıca Hospitadent
Başhekim Dt. Tarcan TOPÇUOĞLU

Whatsapp
Telefon
Fiyat Sor