Dişlerde Renk Değişimi ve Tedavisi

Dişlerde Renk Değişimi ve Tedavisi

Dişlerde renk değişimi, gençlerde her renkte oluşan renklenme­ler, erişkinlerde daha çok kahverengi, gri veya siyah olabilir. Bu tip renklenmelerin tedavisinde koruyucu yöntem­ler tercih edilebilir. Alışkanlıkların bırakıl­ması, düzenli diş fırçalanması, Diş Hastanesi ortamında diş hekimi­nin kontrollü olarak plak ve diş taşlarını gi­dermesi, Ultrasonik temizleme cihazları te­davide oldukça iyi sonuç verebilir. Bunun yanı sıra bazı yöntemlerle (örneğin; mikroabrazyon sistemi, aşındırıcı diskler) yardı­mıyla renklenmelerin giderilmesi de alter­natif tedavi seçenekleridir.

Dişlerdeki renk değişikliklerinin nedenleri çeşitlidir.

Dış Kökenli Renklenmeler:

Dişin dış yüzeyinde lokalize olmuş etkenle­re bağlı olarak oluşan renklenmelerdir. Bu tip renklenmeler çok yaygındır ve çeşitli faktörlere bağlı olabilirler:

  • Diş ile ilgili bir yapının kalıntıları
  • Kötü ağız hijyeni
  • Diyet alışkanlıkları
  • Plak ve diş taşı birikimi
  • Bakteri ve mantarlar
  • Sigara, tütün, pipo kullanımı
  • Çay ve kahve kullanımı
  •  İç Kökenli Renklenmeler:

Dişlerin oluşumu (odontogenezis) ve oluşumundan sonraki süreçte (odontogenezis sonrasında) oluşan renklenmelerdir.

Fizyolojik (yaşa bağlı) renklenmeler: Yaş ilerledikçe, diş yapısı içinde meydana ge­len dentin apozisyonu ve kireç­lenmiş diş dokuları ile dişin özü arasındaki sıvı değişiminin azalması dişteki dentinin ve minenin ışık geçirgenliğini etkiler ve dişlerin daha koyu görünmesine neden olur.

Kimyasal renklenmeler: Metallerin doğ­rudan teması, oksitlenmesi veya kan ve tükürük içinde çökelmesi so­nucu diş yapılarında renklenmeler görülebilir. Bu tür değişiklik­lerde renk griden siyaha kadar değişebilir.

Çürük nedeniyle görülen renklenmeler: Çürük, beyaz, opak veya gri görüntü verir. Kavite içinde, besinlerin ve bakteri yıkım ürünlerinin birikmesiyle gri, kahverengi veya siyah renklenmeler görülür. Çürük te­mizlenip onarım yapılırsa tamamıyla ortadan kalkar.

blog icerik 94760373082 Dişlerde Renk Değişimi ve Tedavisi

Yerel nedenlerle oluşan renklen­meler: Pulpa odasındaki kanama, pulpa do­kusunun parçalanması, kanal tedavisinde kullanılan ilaçlar ve onarımda kullanılan maddeler ile bazı diğer nedeni bilinmeyen durumlara bağlı renklenmeler olabilir.

Fatih Hospitadent
Başhekim Dt. Ayça TENLİ KURT