Diş Tedavilerinde Bulaşıcı Hastalıklar

Diş Tedavilerinde Bulaşıcı Hastalıklar

Diş tedavilerinde bulaşıcı hastalık riski var mıdır?

Bulaşıcı hastalıklar, diş hekimliği işlemleri sırasında hastadan diş hekimi ve yardımcısına, onlardan hastaya ve hastadan bir sonraki hastaya bulaşabilir. Hastadan sağlık çalışanına bulaşma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle diş hekiminin kontrolünde bu konuda gerekli ve yeterli önlemler alınmaktadır.

Diş tedavilerinde rastlanan bulaşıcı hastalıklar nelerdir?

Özellikle kan, tükürük ve solunum yoluyla bulaşabilen hepatit B, hepatit C, AIDS, verem gibi hastalıklar sıklıkla diş hekimliği işlemleri sırasında bulaşabilecek hastalıklardandır.

Bulaşıcı hastalık riskini önlemek için neler yapılmalıdır?

Diş hekimi ve hastası arasında tam bir güven ve doğruluk olması genel tıp kuralıdır. Bulaşıcı hastalık riskini önlemede hastanın hekimine hastalığı konusunda bilgi vermesi, hekimin çalışma sistemini düzenlemesinde önemlidir. Hastalığını bilmeyen hastalarımızın da mevcut olabileceğini düşünen diş hekimi, yine de işini şansa bırakmaz. Gerekli tüm evrensel sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri standart olarak uygulanır. Tedavide kullanılan aletler büyük bir özenle sterilize edilirler. Ayrıca kullanılan iğneler, hastaların ağızlarını çalkaladıkları plastik bardaklar, tedavi sırasında ağızdaki kan ve tükürüğü emen alet uçları başta olmak üzere birçok malzeme tek bir hastada kullanılır ve sonra da atılır. Eldiven, maske, koruyucu gözlük kullanımı da etkilidir. Hasta koltukları her hastadan sonra dezenfektanlarla temizlenir. Hastanemizde bu hususlara özen gösterilmektedir.

Hastaların bu konuda alması gereken önlemler nelerdir?

Hastalarımıza düşen en önemli görev, diş hekimlerine tüm sağlık sorunları hakkında detaylı bilgiyi anlatmak, sağlık çalışanlarının gerekli dezekfeksiyon (temizlik) işlemlerini gerçekleştirmesine yeterli fırsat ve zamanı vermektir.

Mecidiyeköy Hospitadent
Başhekim Dt. Yiğit Emrah KURT