Dişler Ne İşe Yarar?

Dişler Ne İşe Yarar?

Dişler ne işe yarar?

Dişlerin ne işe yaradıklarını üç başlık altında toplayabiliriz:

  1. Birincisi: Fonksiyon yani gıdaları kesme, parçalama ve öğütme işlemini yaparlar. Beslenme açısından önemlidir, sindirim ağızdan başlar. Bu nedenle biz Diş Hekimleri ilk olarak dişlerin fonksiyonlarını sağlamak için tedaviye başlar.
  2. İkincisi: Estetik, günümüzde estetik önem kazandı. Çünkü insanlar sosyal hayatlarında olsun, iş hayatlarında olsun daha güzel bir gülüşe sahip olmak istiyorlar. Ayrıca dişleri konuşmaya telaffuza etkisi var. Birde psikolojik yönü var tabi.
  3. Üçüncüsü: Belki de hastalarımızın dikkatinden en fazla kaçan önemsemedikleri şey dişler ağızdaki diğer dokuların; diş etinin, çene kemiğinin ve komşu dişlerin sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için önemlidir. Diş eksikliğinde bu dokularda zamanla değişiklikler meydana gelir. Komşu dişlerin boşluğa devrilmesi uzaması ya da diş eksikliğinin bulunduğu bölgede çene kemiğinin azalması gibi tedaviyi zorlaştıran güçlükler ortaya çıkar. Uzun süre dişsiz kalan hastalarda implant (vidalı diş) ve protez planlaması güçleşir.

Dişler kaç gruba ayrılır?

Dişler fonksiyonlarına göre (yaptıkları işe göre);

  • Kesici dişler
  • Köpek dişleri
  • Azı dişleri

Olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

Kesici dişler ne işe yararlar? Eksikliğinde neler olur?

Yiyecekleri koparmaya yarar. Ön grup dişler olduğundan eksikliğinde estetik açıdan kaybımız çok fazladır. Estetik burada ön planda gelir. Hastalarımız bir an önce estetik bir görünüme kavuşmak ister. Sonrasında ise elmayı ısırarak yemek isterler. Haliyle fonksiyon da önemlidir. Yukarıda değindiğim gibi dişler diş etinin ve kemiğin sağlıklı korunmasında önemli etken. Kesici dişlerin eksikliğinde kemik kaybı oluşabilir. Dudak, eksik bölgede desteksiz kaldığından içeri çökebilir. Ayrıca konuşma açısından kesici dişler önemlidir. Kesici dişler kelimelerin ağızdan doğru telaffuzla çıkmasını sağlar.

Köpek dişleri (kanin) ne işe yararlar eksikliğinde neler olur?

Kesici dişlere komşu dişlerdir. Gıdaları parçalamaya yarar. Ayrıca çiğneme esnasındaki çene hareketlerine rehberlik eder, çiğneme esnasında koruyucu bir rolü vardır. Gülme hattının dizaynında estetik açıdan önemlidir. Üst çenemde bu dişlerin bir diğer adı göz dişleridir. Zira kökleri çok uzun olduğu için bu ismi almıştır. Bu bakımdan çok güçlü dişlerdir. Eksikliğinde kemik kaybı fazla olabilir. Ayrıca önemli bir dişten mahrum kalırız. Ağzın köşe taşları gibidir. Estetik açıdan da kayıp fazla olabilir.

Azı dişleri ne işe yararlar? Eksikliğinde neler olur?

Azı dişleri çiğnemeye, gıdaları öğütmeye yarar Gıdaları sindirime hazır hale getirmek için önemli fonksiyonları vardır. Eksikliğinde hastalarımız çiğneme fonksiyonlarını tam yerine getiremez. Gıdaları çiğneyebilmek için dişsiz bölgeyi kullanmaktan kaçınır. Tek taraflı çiğneme yaparlar, ya da kesici dişleriyle gıdaları öğütmeye çalışırlar. Bu da farklı sorunlara yol açar. Dişsel ve çenesel bu sorunları gidermek ve çiğneme fonksiyonunu tekrar sağlamak için eksikliğin tamamlanması gerekir.

Yirmi yaş dişleri ne işe yararlar? Eksikliğinde neler olur?

Aslında bunlar üç büyük azı dişleridir. Yirmi yaş civarında çıktıkları için bu ismi alırlar. Azı dişleri gibi bunlarında görevi çiğneme yapmaktır. İnsanlar geçmişte daha doğal beslendiklerinden olsa gerek bu dişlere ihtiyaçları vardı. Bu dişlerin eksikliği sorun yaratmaz, varlığı sorun yapıyorsa ve bu sorunlar (ağrı, apse gibi)sık tekrarlanıyorsa o vakit alınmalıdır.

Bakırköy Hospitadent
Başhekim Dt. Selma KURTOĞLU